NAJBARDZIEJ MODELOWY PRZYKŁAD

3

 

Za najbardziej modelowy przykład myśli politycznej krajów Trzeciego Świata wyraźnie demonstrujący jej specyfikę uznawało się ideologię socjalizmu indyjskiego w postaci nadanej jej przez Jawaharlala Nehru. Ten myśliciel i polityk dokonał syntezy elementów tradycyjnego dziedzictwa intelektualnego Indii, przede wszystkim filozofii Mahatmy Gandhiego, oraz myśli politycznej i społecznej kapitalizmu i socjalizmu (zarówno reformistycznego, jak i klasowego) w jedną ideologię. Mimo niespójności jej elementów składowych wiernych różnym, a niekiedy przeciwstawnym wartościom, jej sens rysuje się bardzo wyraźnie. Naczelną ideą jest niezależne państwo świeckie i demokratyczne. Państwo to ma rozległe kompetencje w sferze ekonomicznej. Życie gospodarcze kraju ma rozwijać się w ramach wielosektorowej gospodarki. Władze państwa, realizując wielki program reform, dążą do urzeczywistnienia — choć w odległej perspektywie — zasady równości społecznej pojmowanej jako równość szans. Wzrost produktu społecznego niezbędny w warunkach zacofania kraju ma być wynikiem sterowania przez państwo wielosektorową gospodarką z sektorem państwowym na czele. Realizacja tej polityki nie oznacza dążenia do upośledzenia czy likwidacji własności prywatnej. Ta, zachowując pełnię swych uprawnień, istnieje nadal pod kontrolą planującego państwa. Państwo ma być demokracją parlamentarną opartą na pluralizmie gry politycznej. Rządy należą do większości, ale ta nie może unicestwić praw mniejszości Podstawowym elementem gry politycznej i funkcjonowania całego systemu jest daleka od logiki rewolucji zasada kompromisu. Na przykładzie indyjskiej myśli politycznej możemy odnaleźć zasadniczą ideę wszelkich systemów ideowych państw Trzeciego Świata: dążenie do wyzwolenia społecznego przez dokonanie zasadniczych przekształceń realiów społeczeństw, które znalazły się w granicach państw postkolonialnych.

Hej! Mam na imię Jadwiga i z zawodu jestem prawnikiem. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie ze swoimi problemami z innymi ludźmi, wiec zauważyłam, ze jest to dość spory problem. Dlatego założyłam tego bloga, aby dzielić się z Wami wszelkimi niezbędnymi informacjami!