ODNIESIENIE DO RZECZYWISTYCH REALIÓW PAŃSTWA

4

 

Dokonując generalnego oglądu koncepcji ideowo-politycznych krajów Trzeciego Świata, zawsze trzeba pamiętać o odniesieniu wszel­kich rozważań do ich rzeczywistej realizacji i realiów państw, w których badane koncepcje są rozwijane. Ta rutynowa w pracy każdego badacza myśli politycznej reguła jest po prostu niezbędna. Dobrze widać to na przykładzie analizy oryginalnej ideologii libijskiego przywódcy Muam- mara Al-Kadafiego. Oryginalne idee głoszące stworzenie zdecentrali­zowanego systemu demokracji bezpośredniej urzeczywistnianego za pośrednictwem szeroko rozbudowanych struktur samorządowych o roz­ległych kompetencjach w konfrontacji z realiami okazują się werbalną deklaracją. Ich urzeczywistnienie należy, mówiąc oględnie, do odległej przyszłości, teraźniejszością zaś jest autorytarna dyktatura libijskiego przywódcy. Ten z pomocą aparatu biurokratycznego realizował szeroko zakrojone i centralnie sterowane reformy społeczne i gospodarcze.Zagadnieniem, które w minionych dziesięcioleciach przyciągało uwagę wielu badaczy, było pytanie o przyszłość krajów Trzeciego Świata. Większość badaczy marksistowskich zawsze twierdziła, że prędzej czy później kraje te będą musiały dokonać zasadniczego wyboru: kapitalizm albo socjalizm. W ich ujęciu istnienie państw  Trzeciego Świata było tylko kwestią czasu i tylko należało badać, kiedy i w jakich warunkach zostanie dokonany jedynie słuszny wybór w stronę socjalizmu. Pryncypialne przekonanie badaczy marksistowskich o nie­odwracalności drogi tych krajów do urzeczywistnienia idei socjalizmu naukowego podważyły fakty i to już na długo przed końcem lat osiemdziesiątych. Egipt, Indonezja, a przede wszystkim Indie, z państw będących klasycznymi przykładami krajów Trzeciego Świata z lat pięćdziesiątych, już w latach siedemdziesiątych przekształciły się w pań­stwa o gospodarkach kapitalistycznych.

Hej! Mam na imię Jadwiga i z zawodu jestem prawnikiem. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie ze swoimi problemami z innymi ludźmi, wiec zauważyłam, ze jest to dość spory problem. Dlatego założyłam tego bloga, aby dzielić się z Wami wszelkimi niezbędnymi informacjami!