Tag Archives: antoni brodowski edyp i antygona

MIMO POTĘPIEŃ

16

Niestety, mimo tych pryncypialnych potępień zjawisko to jest stałym elementem rzeczywistości politycznej wielu krajów współczesnego świata. Co więcej, obserwujemy ponawianie prób nadania temu zjawisku przez

ŚWIATOWY WYMIAR

Drugi, światowy wymiar maoizmu jest realnością do chwili obecnej. Mimo iż wielka ofensywa komunistów chińskich mająca na celu powołanie prochińskich partii komunis­tycznych i opanowanie całego