Tag Archives: antygona w nowym jorku streszczenie

WYRAŹNE FORMACJE

18

Odnotujmy także sytuacje w systemach dyktatorskich tak totalnie represyjnych, że — wydawać się może — jedyną formą opozycji bez względu na jej motywacje może być

ODWOŁANIE SIĘ DO IDEOLOGII

Odwołanie się do ideologii i praktyki walki rewolucyjnej i narodowowyzwoleńczej z dru­giej połowy XX w., przy czym na plan pierwszy wysuwało się tu zainteresowanie taktyką