Tag Archives: herbapol skup ziół ceny 2014

PRACE I EFEKTY

Oczywiście całość tych licznych prac i ich efekty nazywane współcześnie neomar- ksizmem z perspektywy radzieckiej były jakąś wyjątkowo szkaradną i perfidną inter­pretacją marksizmu o jednoznacznie

DZIEJE MAOIZMU

Oczywiście nie można zredukować całości treści i determinant maoizmu do tej tradycji. Niewątpliwie Mao był wierny treściom ideowym będącym dorobkiem europejskiej lewicy wszędzie tam, gdzie