Tag Archives: lektury z gwiazdką matura 2015 cke

IDEOWE DEKLARACJE

2

  W deklaracjach ideowych przywódców tych państw w zawikłany, a niekiedy dramatyczny, sposób splatają się ze sobą dwie dążności: wielkiej modernizacji zastanej rzeczywistości w imię

JAK UCZY HISTORIA

9

Jak uczy historia, dążności populistyczne pojawiały się często w sytuacjach kryzysowych, kiedy ambitni politycy podejmowali próbę zdobycia władzy. Szukając poparcia mas, kreślili przed nimi wielkie