Tag Archives: lemken opal 90 zapotrzebowanie mocy

POLE WIDZENIA

13

Przed 1989 r. do krajów Trzeciego Świata nie włączano państw pozaeuropejskich rządzonych przez partie komunistyczne wierne ideom marksizmu-leninizmu oraz uzna­jące wartość historycznych doświadczeń ZSRR. Te

TERRORYZM LEWACKI

19

Oczywiście obserwacja nasza dotyczy życia politycz­nego w państwie. Podobnych określeń użyjemy także, gdy władza w swych działaniach politycznych będzie sięgała do przemocy poza­prawnej czy bezprawnej,