Tag Archives: nie oświadczam się wiesław łuka

ULTRALEWICA STUDENCKA

Mimo że powstałe organizacje promaoistowskie nie były zbyt liczne ani nie obaliły ówczesnego kapitalizmu pod koniec lat sześćdziesiątych, to jednak idee maoistowskie w sposób trwały

ELEMENTY IDEOWE

Powstaje pytanie: jakie konkretne elementy ideowe, obok osobo­wości Mao i realiów chińskich, sprzyjały powyższym procesom i jakie treści ideowe kojarzono z tym prawdziwym obliczem marksizmu