Tag Archives: prokopiusz z cezarei historia wojen

DZIAŁACZE NOWEJ LEWICY

Rozbrat z marksizmem-leninizmem rysuje tu się bardzo wyraźnie, jak np. w ocenie rewolucyjnych sił proletariatu. Ale ważniejsze było to, że całość żądań ultralewicy w ujęciu

WAŻNY ELEMENT ŁADU

Ważnym elementem takiego ładu społecznego stała się uniformizacja oraz militaryzacja jego struktur w celu uzyskania maksymalnej efektywności zarówno podczas rytualnych manifestacji, jak i przy warsztacie