Tag Archives: traktat o łuskaniu fasoli streszczenie

WSZYSTKIE RZĄDY PAŃSTW

12

To przypomina nam myślenie o państwie właściwe dla ideologii autorytarnej. Coraz częściej w krótkich dziejach krajów Trzeciego Świata ten autorytaryzm ma wymiar jednoznacznie militarys- tyczny.

MOCNE ZAMANIFESTOWANIE

11

Należy przede wszystkim zauważyć mocne zamanifestowanie idei niepodległości i suwerenności, ujmowanych w postaci wezwań do obrony i rozwoju własnej niezawisłości przez stworzenie efektywnej rodzimej gospodarki.