Tag Archives: wyka siewna z rośliną podporową

NIEKTÓRZY DZIAŁACZE

15

Warto tu przypomnieć, że niektórzy działacze partii komunistycznych umieli przyznać, iż także ich błędy sprzyjały sukcesom ultralewicy również wśród młodszych generacji współczesnych społeczeństw kapitalistycz­nych .

NIE TYLKO TECHNIKA

17

Tak więc przemoc przestawała być tylko instrumentem czy techniką działania, stając się wartością samą w sobie. Pomijając historyczną genezę takiego sposobu myślenia o terrorze, trzeba