Tag Archives: zdzisław beksiński listy do jerzego lewczyńskiego

NAJBARDZIEJ MODELOWY PRZYKŁAD

3

  Za najbardziej modelowy przykład myśli politycznej krajów Trzeciego Świata wyraźnie demonstrujący jej specyfikę uznawało się ideologię socjalizmu indyjskiego w postaci nadanej jej przez Jawaharlala

ZJAWISKO W USA

10

Zjawisko to w USA swą genezą sięga końca ubiegłego stulecia, kiedy tym właśnie mianem określono zwolenników reform politycznych i gospodarczych zakładających zwiększenie uprawnień władz państwa. Reformy