POLE WIDZENIA

13

Przed 1989 r. do krajów Trzeciego Świata nie włączano państw pozaeuropejskich rządzonych przez partie komunistyczne wierne ideom marksizmu-leninizmu oraz uzna­jące wartość historycznych doświadczeń ZSRR. Te zaliczano (niekiedy awansem) do światowego obozu państw socjalistycznych. Listę tych krajów otwierała Mongolia (od 1924 r.) oraz Chiny (od 1949 r.), a na początku lat siedemdziesiątych zamykał ją zjednoczony Wietnam. Ostatnią próbę jej wydłużenia przyniosły lata siedemdziesiąte osiemdziesiąte. Angola, Etiopia, Mozambik, Nikaragua i Afganistan to najbardziej spektakularne przykłady państw, gdzie siły lewicy komunistycznej pragnęły (jak się później okazało) bez powodzenia zdobyć władzę bądź utrzymać ją wyłącznie w swoich rękach. W polu naszego widzenia pozostaje nadal pewna liczba państw leżących przede wszystkim w Arabskiej i Czarnej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Wspólną cechą tych państw jest to, że nie są ani całkowicie kapitalistyczne, ani nie dążą wyłącznie do socjalizmu wedle wzorów i recept marksizmu-leninizmu uformowanych przed końcem lat osiemdziesiątych. Brak takiego wy­boru wynika ze świadomej chęci elit politycznych tych państw stwo­rzenia własnych rozwiązań systemowych zarówno w sferze ustrojowo- -prawnej, jak i społeczno-gospodarczej. Pozostawiając na razie na stronie zasadnicze pytanie, czy w ogóle jest możliwa taka trzecia droga we współczesnym świecie, należy dokonać przeglądu ideologii i polityki interesujących nas państw. Mimo bogatego wyboru i znacznej różno­rodności w badanym tworzywie możemy dzięki dostępnym opracowa­niom tematu dostrzec pewne wspólne idee i argumentacje. To one rozstrzygają o wspólnocie oraz globalnej specyfice wszystkich ideologii krajów Trzeciego Świata.

Hej! Mam na imię Jadwiga i z zawodu jestem prawnikiem. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie ze swoimi problemami z innymi ludźmi, wiec zauważyłam, ze jest to dość spory problem. Dlatego założyłam tego bloga, aby dzielić się z Wami wszelkimi niezbędnymi informacjami!