TERRORYZM LEWACKI

19

Oczywiście obserwacja nasza dotyczy życia politycz­nego w państwie. Podobnych określeń użyjemy także, gdy władza w swych działaniach politycznych będzie sięgała do przemocy poza­prawnej czy bezprawnej, po prostu nie oglądając się na literę prawa.Drugi wymiar zjawiska dotyczy stosowania indywidualnych aktów przemocy, czyli terroru w życiu politycznym i społecznym przez inne ośrodki niż władza państwa. Mówimy wtedy o terroryzmie. Oczywiście nie interesuje nas tu terroryzm o podłożu kryminalnym czy psycho- patologicznym. Interesują nas sytuacje, gdy użycie przemocy jest umotywowane przez różne racje ideowe czy polityczne. Dodajmy tu, że myśl, aby takimi aktami przemocy osiągać konkretne efekty w życiu politycznym jest stara jak świat. Zmieniały się tylko cele, poczynając od wywarcia presji na konkretne osoby, a na destabilizacji całego systemu władzy kończąc. Tylko współcześnie nośność środków maso­wego przekazu i fakt uderzania przez terrorystów najczęściej w zbio­rowości niewinnych ludzi (jak np. pasażerowie rejsowego samolotu) nadały temu zjawisku nowy jakościowo wymiar. Od razu trzeba zaznaczyć, że w historii najnowszej myśli o użyciu terroru jako środka niezbędnego dla realizacji celów ideowych nigdy nie była wyłączną domeną ultralewicy. Wskażmy tu na akcje terrorys­tyczne w zbiorowościach walczących o wyzwolenie narodowe czy społeczne, a następnie na działalność terrorystyczną sił prawicy z neo­faszystami na czele czy wreszcie na terroryzm stosowany przez inne siły polityczne (np. lewicę rewolucyjną) sięgające w swej historii do takich właśnie środków w walce ze swymi wrogami.

Hej! Mam na imię Jadwiga i z zawodu jestem prawnikiem. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie ze swoimi problemami z innymi ludźmi, wiec zauważyłam, ze jest to dość spory problem. Dlatego założyłam tego bloga, aby dzielić się z Wami wszelkimi niezbędnymi informacjami!