Blog Archives

NIEKTÓRZY DZIAŁACZE

15

Warto tu przypomnieć, że niektórzy działacze partii komunistycznych umieli przyznać, iż także ich błędy sprzyjały sukcesom ultralewicy również wśród młodszych generacji współczesnych społeczeństw kapitalistycz­nych .

MIMO POTĘPIEŃ

16

Niestety, mimo tych pryncypialnych potępień zjawisko to jest stałym elementem rzeczywistości politycznej wielu krajów współczesnego świata. Co więcej, obserwujemy ponawianie prób nadania temu zjawisku przez

NIE TYLKO TECHNIKA

17

Tak więc przemoc przestawała być tylko instrumentem czy techniką działania, stając się wartością samą w sobie. Pomijając historyczną genezę takiego sposobu myślenia o terrorze, trzeba