Blog Archives

NIE TYLKO TECHNIKA

17

Tak więc przemoc przestawała być tylko instrumentem czy techniką działania, stając się wartością samą w sobie. Pomijając historyczną genezę takiego sposobu myślenia o terrorze, trzeba

WYRAŹNE FORMACJE

18

Odnotujmy także sytuacje w systemach dyktatorskich tak totalnie represyjnych, że — wydawać się może — jedyną formą opozycji bez względu na jej motywacje może być

TERRORYZM LEWACKI

19

Oczywiście obserwacja nasza dotyczy życia politycz­nego w państwie. Podobnych określeń użyjemy także, gdy władza w swych działaniach politycznych będzie sięgała do przemocy poza­prawnej czy bezprawnej,