ZMNIEJSZONA AKTYWNOŚĆ

2

 

Od końca lat osiemdziesiątych wyraźnie zmiejszyła się atrakcyjność wyboru na rzecz socjalistycznych (ściślej marksistow­skich) wzorów i radzieckich doświadczeń. Jednak sama możliwość wyboru pozostała, choć w innym niż dotąd wymiarze. W przyszłości będzie to wybór w ramach zasadniczej prokapitalistycznej opcji na rzecz budowy systemu gospodarki wolnorynkowej między dwoma strategiami budowy tej gospodarki: strategią o czysto liberalnej i skraj­nie wolnorynkowej formule bądź strategią bardziej etatystyczną dającą władzom państwa większe możliwości ingerencji w życie gospodarcze kraju i w procesy jego transformacji. Tak więc wybór (a przypuszczalnie gospodarki oraz dróg i metod dochodzenia w przyszłości do już w pełni rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej. Jednak mimo tej zasadniczej, prokapitalistycznej orientacji jeszcze długo liczne państwa Trzeciego Świata klasyfikowane przy użyciu tej formuły będą stanowiły ważny element realiów współczesnego świata. Są to państwa o krótkiej (licząc od momentu dekolonizacji) i niełatwej historii oraz jeszcze trudniejszej przyszłości. W tym kontekście warto całość rozważań zamknąć spostrzeżeniem nieco innej natury, spostrzeżeniem o ogrom­nym dramatyzmie sytuacji prawie wszystkich państw Trzeciego Świata, potrzebujących pomocy wyrastającej nie z określonych dążności ideo­logicznych, lecz moralnego nakazu ogólnoludzkiej solidarności. Łatwo się domyśleć, że ze względu na temat rozdziału odniesienie do polskiego wymiaru omawianych ideologii będzie niemal żadne. Niemal, bo trzeba pamiętać o koncepcjach profesora Michała Kaleckiego uznającego państwa Trzeciego Świata za państwa w rozu­mieniu marksistowskim nowego typu oraz… o przedwojennych staraniach Ligi Morskiej i Kolonialnej o uzyskanie terenów dla polskiego osadnictwa w niektórych krajach Afryki.

Hej! Mam na imię Jadwiga i z zawodu jestem prawnikiem. Bardzo dużo osób przychodzi do mnie ze swoimi problemami z innymi ludźmi, wiec zauważyłam, ze jest to dość spory problem. Dlatego założyłam tego bloga, aby dzielić się z Wami wszelkimi niezbędnymi informacjami!